Autor

18. června 2009

Plný tezí

Martin Luther poslal svých 95 tezí do Wittenbergu, kde je vyvěsili na dveře kostela. Já jsem své o mnoho skromnější teze předal úřednici na podatelně našeho institutu. Reformace se (doufám) nechystá.

Můj dokument nesl vznosné, oficiózní záhlaví "Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce". Myslím, že všichni vysokoškoláci z ostatních fakult nám kratochvíli vyplňování takového formuláře musí závidět. Na některých fakultách se tento zvyk drží, na jiných funguje v pozměněné podobě a studenti z řady, především přírodovědných, oborů si při vyprávění o "tezích" ťukají nechápavě na čelo.

Hlavně, že už mám jasno ve struktuře práce, jejím rozčlenění na kapitoly a podkapitoly, cílech práce a použité literatuře. Nuže, chybí jen ji napsat. Nebude to ovšem nějaká laciná kompilace už napsaného. V tezi jsem se totiž zavázal použít metody chronologické deskripce, komparace a kritické analýzy. Kdoví, zda vůbec takové metody zvládám, sám si tím nejsem úplně jistý.

Hlavní slovo teď ovšem má akademická rada, která teze posoudí. Inu, důsledně jsem všude psal "média veřejné služby" a ne "veřejnoprávní média", použil jsem řadu formulací hodných vysokoškolského studenta jako "konstituování mediálního systému", "rozbor konkrétní agendy" či "proměny institucionálního rámce". Snad tedy nebudou teze zamítnuty pro svou nedostatečnou úroveň, špatně formulované téma a cíl, špatně zvolenou metodiku práce nebo nevhodně zvolené prameny.

A jestli ano, v září je půjdu do podatelny přibít znovu.

Žádné komentáře: