Autor

1. července 2009

PRO Kladno proti Oaze

Občanské sdružení PRO KLADNO nesouhlasí s podobou oznámení o záměru, podle kterého se má stávající obchodní centrum Oáza v Kladně-Kročehlavech rozšířit o dalších více než 28 tisíc metrů čtverečních. Jeho zástupci proto zaslali nesouhlasné stanovisko Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ve svém vyjádření k záměru požadují řádné posouzení vlivů plánované stavby na životní prostředí (tzv. velké řízení EIA).

Sdružení konkrétně vadí zejména chybějící hluková studie a podhodnocené údaje o nárůstu znečištění ovzduší vlivem dopravy. V dokumentu dále podle členů sdružení PRO Kladno není vyhodnocen vliv nárůstu dopravy na obyvatele domů podél příjezdových silnic. Není uspokojivě vyřešeno nakládání s dešťovou vodou, která má být z obchodního centra a parkoviště odváděna do Lidického potoka. "Uváděná kapacita retenční nádrže pro dešťovou vodu je podle nás nedostatečná. Není také jasné, kde bude ústit odvodňovací strouha. To je nutné vyjasnit, jinak se obáváme, že by případná havárie mohla ohrozit rybník a přírodní koupaliště v Bažantnice," říká Jan Mourek, předseda sdružení PRO KLADNO.

"Pochybujeme o přínosu a potřebnosti rozšíření Oázy. Podle strategie udržitelného rozvoje města z roku 2007 už tehdy překročilo Kladno obvyklý poměr prodejní plochy na obyvatele. Část kapacity stávající Oázy je navíc stále nenaplněná. Je to sice věc investora, ale další výstavba bude zbytečně obtěžovat obyvatele sousedního sídliště," dodává Jan Mourek.

Vyjádření k Oznámení o záměru mohl podle zákona 100/2001 Sb. poslat kdokoli do 20 dnů od jeho zveřejnění. K tomu v případě rozšíření Oázy došlo 12. června 2009, lhůta tedy vypršela 2. července. Pokud krajský úřad k došlým připomínkám přihlédne, bude muset investor vypracovat řádnou dokumentaci vlivů na životní prostředí.

Sdružení PRO Kladno vzniklo letos v únoru. Jeho hlavním cílem je zabránit stavbě obchodního centra Central Kladno, které má vyrůst ve středu města.

Tisková zpráva o. s. PRO Kladno.

1 komentář:

Roman Hájek řekl(a)...

Recyklace v Kladenském deníku: http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/oaza20090703.html

Mimochodem, bravo. Myslím, že jsem byl s touto zprávou podstatně rychlejší než Kladenský deník :-)