Autor

8. září 2009

Meritum pudla

Postřeh: v souvislosti se současnou ústavní krizí zahltilo veřejný prostor přídavné jméno meritorní. Z úst politiků slýcháme o meritorních jednáních, meritorních věcech či meritorních zásadách (sic!).

Akademický slovník cizích slov nám o slově "meritorní" říká, že jde o výraz knižní a odborný s významem "týkající se věci samé, podstaty věci, podstatný, věcný", a nabízí dokonce spojení meritorní stránka sporu.

Inu, je s podivem, kolik podstaty jsou čeští politici náhle s to ve své práci najít. Pochopitelně, že v tak mimořádné situaci nejde jednat "jen tak" (tj. nelze vést zbytečné řeči), zkrátka se hraje na efekt, pročež se vedou jednání meritorní.

Občan může být spokojen - nejen, že jeho politická reprezentace prokazuje slušné znalosti odborné terminologie, ale navíc dokazuje, že "vážnou situaci" dokáže zvládnout.

Není mi ovšem jasné, jak si mám vyložit, když předseda jedné z parlamentních stran po společném zasedání prohlásí, že se o určité "meritorní stránce" nejednalo. Co se pak tedy na onom zasedání dělo?

A ještě jedna věc mi vrtá hlavou. Opravdu politici začali o "meritorních věcech" tohoto státu jednat až teď? Jestli ano, zřejmě tuším, v čem je meritum pudla.

Žádné komentáře: