Autor

19. září 2009

Návod k použití vlnkovaného papouška


Jménem naší společnosti předně mnohokrát děkujeme za zakoupení našeho vlnkovaného papouška.

Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) je menším druhem papouška původem z Austrálie. Papoušek vlnkovaný je obdařen řadou schopností, kterými disponují mnozí větší papouškové, avšak je dostupný v neskonale skromnějším balení za rozumnou cenu.

Při koupi důkladně zkontrolujte svého papouška. Naše společnost nenese odpovědnost za jakoukoli způsobenou škodu či ztrátu. Důsledně dodržujte tento návod k použití a důkladně prostudujte záruční podmínky.


Rozměry a popis papouška
Papoušek měří i s ocasem asi 18 cm, váží mezi 25–30 g. Dodáváme v barevném provedení žluto-zelená nebo šedo-modrá.
Jak můžete spatřit na obr. 1.1, základ papouška tvoří jeho hlava a trup. Na hlavě má papoušek zobák (1 x) a oko (2 x). Na trupu pak spatříme zřetelně křídlo (2 x), zakončené letkami (písmeno g). Ocas papouška (písm. i) tvoří několik dlouhých ocasních per, která papoušek používá při korigování letu. V žádném případě tato pera papouškovi nevytrhávejte (viz kapitola Pokyny k zacházení s papouškem). Papoušek má dvě nohy o čtyřech prstech. Uzpůsobte rozměru papouškových nohou velikost jeho bidýlka.

Obsah sady
Než začnete s papouškem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny náležité součásti. Pokud některá položka chybí, kontaktujte prodejce.

Papoušek vlnkovaný: 1 x
Speciální krmivo pro malé papoušky: 1 x
Miska sádrová IPA6290-URY: 1 x
Pítko plastové FROPL-778: 1 x
Návod k použití česky: 1 x
Návod k použití slovensky: 1 x
Návod k použití polsky: 1 x
Návod k použití maďarsky: 1 x

Jestliže jste si objednali sadu s klecí, zkontrolujte, zda klec je součástí dodávky.
V závislosti na typu sady může být součástí dodávky také návod k použití klece.
Součástí standardní dodávky není klec.
Všechny části dodávky pečlivě uschovejte pro případné reklamace.

Základní předpoklady pro práci s návodem
Veškeré činnosti popsané v tomto návodu vyžadují, aby váš papoušek byl živý.
Na ilustracích je zobrazen dospělý jedinec papouška vlnkovaného. Je možné, že váš papoušek vykazuje odlišné rysy. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte prodejce.

Pokyny k zacházení s papouškem
Papoušek je citlivý. Nevystavujte ho pádům a nárazům.
Papoušek je odolný menšímu množství vody (rosení, koupel). V žádném případě jej neponořujte pod vodu.
Nenechávejte papouška v blízkosti zařízení produkujících silné magnetické pole či elektromagnetické vlnění. Nevystavujte papouška radioaktivnímu záření.
Neponechávejte papouška v příliš horkém či chladném prostředí. Dlouhodobý pobyt v takovém prostředí může poškodit životní funkce papouška.
V žádném případě nepřipojujte papouška do elektrické sítě.
Udržujte papouška mimo dosah dětí mladších 5 let. Zajistěte, že do kontaktu s papouškem nepřijdou osoby silně alergické na roztoče.
Nevynášejte papouška z uzavřených prostor, zvyšujete tím riziko jeho ulétnutí.
Zhruba dvakrát do roka papoušek pelichá, jde o normální stav během přepeření. Mimo přepeření nezbavujte papouška zbytečně per. Snižujete tím jeho letové schopnosti.

Začínáme
Po zakoupení papouška buďte trpěliví. Je možné, že papoušek bude několik dní vyluzovat nestandardní zvuky či bude naopak zcela tichý a netečný. Ve většině případů je to způsobeno změnou prostředí.
Po zakoupení uložte papouška do klece.
Dejte papouškovi jméno.
První 2–3 dny nechte papouška v kleci, ale udržujte s ním kontakt.
S papouškem mluvte klidným, hlubokým hlasem.
Oslovujte papouška jeho jménem.
Říkejte papouškovi jen slova, která může bez následků opakovat.
Po 2–3 dnech otevřete klec a nechte papouška proletět. Proceduru opakujte několik dní.

Tipy pro pokročilé
Vyměňujte papouškovi denně vodu. Dávejte mu pravidelně zrní.
Papoušek potřebuje pestrou stravu plnou vitaminů a minerálů.
Nedávejte papouškovi pražené ořechy. Vyvarujte se podávání čokolády.
Udržujte s papouškem komunikaci. Nedělejte zbytečně rozmáchlá gesta, na papouška hlavně mluvte. Opakováním některých slov posílíte pravděpodobnost, že se papoušek naučí mluvit.
Větrejte místnost, v níž je papoušek umístěn. Před větráním doporučujeme uzavřít papouška do klece.
Nevyčerpávejte papouška nadměrným létáním.
Zabraňte kontaktu papouška se psy, fretkami, hady a především kočkami.
Nestrašte papouška příliš hlasitou hudbou. V přiměřené hlasitosti papoušek jistě ocení Mozarta spíše než punk.
Přiměřeným tlakem na jeho bříško naučte papouška sednout si na natažený prst.
Nekýchejte na papouška a nesmrkejte hlasitě v jeho blízkosti. Takové věci papouška stresují.
Opravdovou radost uděláte papouškovi, pokud mu koupíte papouška-kamaráda. V případě zájmu kontaktujte prodejce.
Nenechávejte v blízkosti papouška drobné předměty, které by mohl vdechnout či spolknout.
Starejte se o čistotu papouškovy klece.
Nepodávejte papouškovi žádné léky. V případě potíží kontaktujte prodejce nebo specializovaného lékaře.

Pokyny k řešení potíží
Papoušek delší dobu vříská a vydává nestandardní zvuky.
Promluvte na papouška uklidňujícím hlasem. Zjistěte, zda má dostatek vody a zrní. Zkuste papouška zabavit, můžete mu například dát do klece zrcátko. Pokud potíže nepřestanou, kontaktujte náš servis.

Papoušek trudnomyslně sedí v kleci a nekomunikuje.
Takový stav je předzvěstí zdravotních potíží. Kontaktujte neprodleně specializovaného lékaře.

Papoušek klove, nechce se nechat vynést z klece.
To je zlý papoušek. Žádný papoušek není od přírody zlý, ale výrazně se na něm podepisuje jeho výchova. Zajděte společně s papouškem k psychologovi.

Papoušek leží na dně klece a nehýbe se.
Kupte si nového papouška.

Podmínky záruky
Při nákupu papouška mladšího než 3 měsíce nenese prodejce odpovědnost za správně určené pohlaví.
Záruční podmínky se nevztahují na případy poškození nebo úmrtí papouška z důvodu nevhodné péče či manipulace. Záruční podmínky nelze uplatnit v případě ulétnutí papouška.
Naše společnost nezaručuje, že se váš papoušek naučí mluvit, a už vůbec ne, že se naučí mluvit slušně.
Naše společnost negarantuje dobré a bezproblémové chování papouška.
Záruční lhůta činí 1 rok.

Žádné komentáře: