Autor

20. září 2009

Opomíjený odkaz Josefa Hoffmanna

Patří mezi nejvýraznější osobnosti architektury a designu ve 20. století, pro většinu obyvatel Kladna je však jméno Josefa Hoffmanna neznámé. A to přesto, že právě v Kladně po sobě Hoffmann zanechal nesmazatelnou stopu. Odkaz tohoto mimořádného umělce připomněl 11. září celodenní seminář, konaný stylově v jedné z budov, které architekt navrhl, totiž v kladenském Hotelu Hoffmann.

„Jeho působení bylo skutečně ve své době mimořádné. Zatímco v umění převládaly historizující styly, Hoffmann přišel s něčím úplně novým – jednoduchými a strohými tvary. Místo zdobnosti prosazoval maximální redukci, stal se průkopníkem moderní architektury,“ hodnotí Hoffmannův přínos historička umění Radoslava Schmelzová.

Hoffmann v Kladně realizoval zakázky pro Poldinu huť, jeho působení je spjato především s tehdejším ředitelem huti Alexandrem Pazzanim. Nejznámější jeho zdejší stavbou je bez pochyby tzv. Poldihaus. Společnost v něm ubytovávala své zaměstnance nebo obchodní partnery, kteří navštívili kladenské závody. Projekt domu, ve kterém dnes sídlí Hotel Hoffmann, pochází z roku 1902. „Výraz budovy Poldihausu musel být v té době šokující. Spolu s ním se do provinčního Kladna dostala vysoká architektura světové úrovně,“ říká Schmelzová.

Dnešní hotel ale není jedinou stavbou, na které se Hoffmann v Kladně podílel. Historik umění Michal Hartl poukazuje na jeho podíl například na prodejně potravin pro zaměstnance, vybudované v průběhu první světové války. Ta se dnes nachází u vrátnice do závodu německé společnosti Poldi Hütte. „Hoffmannův vliv je ale nápadný na řadě dalších staveb, byť se nepodařilo doložit, že by byl jejich autorem. Ta možnost je ale stále otevřená,“ míní Hartl.

Podle Radoslavy Schmelzové patří kladenské stavby Josefa Hoffmanna k nejzachovalejším v Česku. Lépe je na tom jen Hoffmannův rodný dům v moravské Brtnici, kde dnes sídlí architektovo muzeum. „V Kladně se podařilo jeho odkaz poměrně slušně zakonzervovat, byť třeba rekonstrukce Poldihausu na hotel nebyla ideální. Ostatní Hoffmannovy realizace v Česku ale dopadly mnohem hůř,“ uzavírá Schmelzová.


Psáno pro kohokoli. Otištěno nikde.

Žádné komentáře: