Autor

26. září 2009

Příliš mnoho emocí kolem Centralu

Plánovaná výstavba obřího nákupního komplexu v centru Kladna vyvolává stále bouřlivější debaty a spolu s nimi se začínají množit fámy, polopravdy a nepřesnosti. Diskuse kolem projektu se s nastavením dichotomie „být, či nebýt“ dostala na slepou kolej. Otázka existence Centralu se totiž netočí kolem toho, zda Kladno podobný komplex potřebuje či ne. Proti sobě tu stojí megalomanský podnikatelský záměr a právo stovek lidí na důstojný život.

Spekulace, které se objevují v médiích, nevycházejí z žádného relevantního výzkumu, a navíc jsou v mnoha ohledech zcestné. Je zarážející a politováníhodné, pokud redaktoři týdeníku Sedmička (č. 23 ze 17. září) postaví průzkum mezi nakupujícími v obchodním centru Shopping Jih na roveň veřejného mínění. Takový „názor obyvatel města“ je asi stejně relevantní, jako kdyby dotazovanými byli obyvatelé ulice Václava Rabase (těm hrozí, že se na budoucí Central budou dívat z balkonu). Zároveň také není pravda, že je ruka v rukávě a že se zanedlouho bude stavět. O celém dění kolem Centralu je díky takovým přehmatům vytvářen nepřesný obraz.

Neuškodí znovu zdůraznit aktuální stav věci. Krajský úřad nyní posuzuje dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA), tedy jasný a závazný text předložený investorem. Řada věcí, které jsou dnes považovány za „hotové“, je v dokumentaci formulována jen vágně a neurčitě. Například častokrát zmiňované multikino a wellness služby jsou v ní uváděny jen jako možnost.

Stejně tak dokumentace nemluví o stovkách nových pracovních míst, investor jich podle ní může zajistit jen 80, další předpokládá. Proč, je-li o svém záměru zcela přesvědčena, hraje společnost Crestyl dvojí hru, není jasné. Nehledě na řadu nesrovnalostí ve výsledcích odborných studií, které by při realizaci tak obrovského projektu měla vysvětlit.

Platí-li tedy zásada „co je psáno, to je dáno“, vypadá Central mnohem méně atraktivní, než se vším leskem, který mu investor dodává.
Že se místní novináři tím vším nechávají zmást, je smutné. Mýlí se, když se domnívají, že firma Crestyl do města vstupuje z nějakého altruismu, tedy aby pomohla kdeco vylepšit a rozvinout. Každý investor především usiluje o zisk a veškeré líbivé řeči kolem jsou jen ospravedlněním jeho záměru.

Do říše iluzí patří představa, že nový komplex nabídne něco víc než zařízení, která v Kladně už fungují. Dobré služby nejsou otázkou nových prostor, ale lidí – ať už těch, co služby poskytují, nebo těch, kteří k nim přistupují jako zákazníci či uživatelé. Cílem Centralu není nic jiného, než nabídnout čtvereční metry.

Poněkud opomíjen zůstává život stovek lidí v bezprostřední blízkosti plánovaného centra. Těch se totiž nedotkne jen zvýšená dopravní zátěž a hluk. Lze předpokládat, že s výstavbou Centralu také klesne cena jejich nemovitostí, což není problém zrovna zanedbatelný.

Je tak logické (a správné), když lidé o stavbě chtějí jasné a dostatečné informace. Dvacet let po sametové revoluci převládá ve společnosti nezájem o cokoli, co se děje za vlastním prahem. Společnost by proto měla pozitivně ocenit, že se našla skupina obyvatel ochotných investovat svůj čas a schopnosti, aby využila veškerá zákonem stanovená práva se ozvat. Jejich práce totiž může výrazně ovlivnit životní prostředí města, a tím i život každého jeho obyvatele.

V procesu schvalování dokumentace EIA byli občané na tahu první, mohli vyjádřit své připomínky. Krajští úředníci teď rozhodnou, nakolik jsou závažné. Doufejme, že se jim povede diskusi okolo Centralu vrátit zpět do věcné roviny.

Žádné komentáře: