Autor

28. ledna 2010

Rozhodnutí kraje: doplňte dokumentaci Centralu

Krajský úřad vrátil dokumentaci k výstavbě Central Kladno zpět investorovi. Odpůrci slaví dílčí vítězství

Výstavba obchodního komplexu v centru Kladna se opět minimálně o několik měsíců odsouvá. Krajský úřad totiž po posouzení vlivů stavby na životní prostředí vrátil její dokumentaci investorovi k přepracování. Úřad měl k celému projektu celkem 35 výhrad a doporučení, vesměs vyslyšel připomínky veřejnosti. Investor by měl vysvětlit nesoulad projektu s územním plánem, nesrovnalosti v některých studiích (zejména dopravní a hlukové) a předložit také variantu s menší rozlohou centra. V neposlední řadě má investor doložit, že je jeho plán pro město opravdu přínosný.

Podle Milana Štefance z občanského sdružení Nesehnutí, jež se problematikou obchodních center zabývá, je takovéto rozhodnutí mezi ostatními podobnými projekty ojedinělé. Postup investora se tak díky odporu obyvatel minimálně podstatně zdrží.

K problematice Centralu proběhla ve středu 27. ledna ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně veřejná diskuse s rekordní účastí přes 50 lidí. Debaty se zúčastnili vedle veřejnosti, představitelů města a Středočeského kraje také zástupci investora. Většina přítomných se záměrem společnosti Crestyl nesouhlasila a zastávala názor, že je celý projekt pro Kladno zbytečný. Ze strany města (přítomen byl primátor Dan Jiránek i jeho náměstek Vojtěch Munzar) jasný názor pro nebo proti nepadl.

Zamítnutí krajským úřadem podstatně zvyšuje šance, že záměr neprojde, nic ale zatím není definitivní. „V protestech je potřeba vytrvat,“ říká Jan Mourek, předseda občanského sdružení PRO Kladno, jednoho z hlavních odpůrců projektu. „Doufám, že zpracovatel dokumentace neodstraní nedostatky pouze formálně, ale uvede věci na pravou míru.“ V takovém případě by podle Mourka bylo jasné, že projekt představuje výraznou zátěž pro životní prostředí města. Problematický je přitom především nárůst dopravy a s tím související hluk a znečištění.

Třípodlažní nákupní komplex Central Kladno o celkové ploše 2,6 hektaru by měl vyrůst jen několik set metrů od hlavního kladenského náměstí v silně zalidněném území. Kvůli jeho výstavbě by musela padnout současná zástavba, včetně dvou historicky cenných (ale památkově nechráněných) budov – továrničky Mobila a bývalého učitelského ústavu Marie Egemové. S výstavbou se podle původního plánu mělo začít na konci roku 2009.

Tisková zpráva o. s. PRO Kladno.

Žádné komentáře: