Autor

19. května 2010

Na konci května ovládnou muzeum Keltové

Keltové – mystikou opředené etnikum, které výrazně ovlivnilo dějiny naší země. Dodnes vzbuzují lidskou zvědavost a fascinují vysokou kulturní úrovní. Do Čech přišli patrně v šestém nebo sedmém století před Kristem. Přinesli s sebou znalost řady řemesel, vynálezy jako kladivo, kleště nebo hrnčířský kruh, ale také věc do té doby ve střední Evropě takřka neznámou – peníze. Jejich každodenní život představuje právě probíhající výstava ve Sládečkově vlastivědném muzeu. A 29. května budou Keltové hlavním tématem tradiční muzejní noci.


Vlastní muzejní noci bude od 24. do 28. května předcházet Keltský týden, který ovšem bude zaměřen zejména na školy. „Chystáme speciální interaktivní prohlídky, jež školáky více vtáhnou do celé výstavy, a doprovodný program sdružení Keltoi,“ říká pedagožka volného času Sládečkova muzea Ivana Zágnerová.

Pro širokou veřejnost je určena muzejní noc, která v sobotu odpoledne a v noci celý Keltský týden završí. „Chceme návštěvníkům co nejvěrněji zprostředkovat dobu, v níž Keltové obývali naše území, a přiblížit jejich každodenní život, aby se jako Keltové pobavili a také si představili, co zábavě předcházelo,“ popisuje Zágnerová.

V závislosti na počasí by se měla větší část programu odehrávat venku. A co všechno na příchozí čeká? Sdružení Keltoi, jež se odkazem a kulturou Keltů dlouhodobě zabývá, předvede několik dobových činností. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet ražbu keltské mince, předvedou, zda by pomocí jednoduchých pravěkých nástrojů zvládli umlít mouku nebo nahlédnou do keltské kuchyně. Připraveno bude také malé občerstvení v keltském stylu. Tradici výroby železa, kterou Keltové skvěle ovládali, připomene jednoduchá tavicí pec a chybět nebudou ani ukázky zbraní a způsobů boje.Naprosto mimořádnou úlohu v životě Keltů hrály stromy. Keltové věřili, že člověk má stejně jako strom určité vlastnosti, klady či zápory. Stromům se prokazovala zvláštní úcta, naprosto výsadní postavení měl v keltské mystice dub. „V rámci keltské muzejní noci využijeme stromy v okolí muzea k tomu, aby si návštěvníci mohli zjistit, ke kterému z nich mají nejblíže a co to o nich vypovídá,“ přibližuje Ivana Zágnerová. Nabídka z oblasti keltského duchovního světa tím ale nekončí – připravena je rovněž věštírna, kde budou moci zájemci s využitím ptačích kostí nahlédnout do své budoucnosti.

Celý program večer uzavře koncert tradiční irské hudby v podání skupiny Bandshees, tanec a rituální posezení u ohně. „Půjde vlastně o oslavu končícího měsíce v duchu pohanského svátku esbatu,“ doplňuje Zágnerová. Esbat byl malou slavností spojenou s hudbou, tancem a jídlem, která připadala na každý úplněk.

Muzejníci při této příležitosti rituálně spálí strom přání, na nějž návštěvníci po celou dobu trvání výstavy mohou věšet kartičky se svými tajnými sny. S pomocí posvátného dubu a velkého Druida se jim určitě splní. Kdo své přání dosud pověsit nestihl, má 29. května poslední šanci. Výstava Keltové v Čechách však v muzeu trvá až do 6. června.

Psáno pro Kamelot.

Žádné komentáře: