Autor

18. května 2010

S výhledem do kraje

Člověka od nepaměti přitahovaly výhledy z kopců nebo různých vyvýšených přírodních útvarů. Otevíraly před ním okolní krajinu, dávaly mu možnost získat nadhled, přiblížit se nebesům. Vždyť už bájný praotec Čech se k osídlení české kotliny odhodlal, až když měl možnost si ji prohlédnout z vrcholu Řípu. Možná tady má kořeny mimořádný vztah Čechů k rozhlednám.

Jejich historie u nás spadá zhruba do poloviny 19. století. I když, už dávno předtím jejich funkci plnily různé strážní věže hradů nebo vyhlídkové stavby, jež si pro vlastní zábavu stavěla bohatá šlechta. Tyto stavby se ovšem od současných rozhleden lišily tím, že nebyly přístupné široké veřejnosti. Významnou roli v rozvoji rozhleden sehrála lázeňská města – v okolí Karlových Varů například vyrostlo na konci 19. století hned pět rozhleden.Později se jejich zřizování ujaly nejrůznější okrašlovací a turistické spolky, především dominantní Klub českých turistů. Další mohutná výstavba přišla s první republikou. Po druhé světové válce nastal na dlouhou dobu útlum, teprve po roce 1989 u nás rozhledny opět rostou jako houby po dešti. V současné době jich v České republice je zhruba 275, každým rokem aspoň jedna přibývá.

Řada bývalých rozhleden zanikla, mnohé ztratily svůj původní význam, jelikož je přerostly okolní stromy. Některé, jako ta na šumavském Javorníku, byly o nějaké metry nastaveny a slouží svému účelu dodnes. Počtem rozhleden v poměru k rozloze státu patříme mezi světovou špičku, i když třeba Německo je ještě daleko před námi.

Také v blízkosti Kladna na Kožově hoře stojí jedna z poměrně starých rozhleden. Letos v květnu navíc oslaví 80. výročí od svého slavnostního otevření. Zdejší Klub českých turistů nechal rozhlednu Kožova hora vystavět na konci 30. let minulého století. Projekt vypracoval v roce 1929 Jaroslav Beránek, stavbu provedl místní stavitel Vilém Procházka. Návštěvníci se z ní mohli do kraje rozhlédnout poprvé 11. května 1930. Po osmnácti letech ovšem Klub o rozhlednu přišel a „Kožovka“ sloužila především jako restaurace.

A tak je to víceméně dodnes, i když je rozhledna běžně přístupná a výhled shora stále stojí za to. Při pěkném počasí se na obzoru rýsují hluboké Křivoklátské lesy, Říp a za ním schované České středohoří. Běžte se přesvědčit.

Psáno pro Kamelot.

Žádné komentáře: