Autor

5. září 2010

Sbírání jako vášeň

Pohlednice, známky, mince, pivní tácky nebo podivuhodně tvarované kamínky. Snad každý z nás si prošel obdobím, kdy nějaké takovéhle věci sbíral. Někteří pak u sběratelství zůstávají a často svému koníčku obětují nemálo času i finančních prostředků. Ze sběratelství se tak stává vášeň. A právě tomuto fenoménu se věnuje projekt občanského sdružení Arteum s názvem Vášnivé sběratelství. Jeho hlavní část proběhne v září a v říjnu.

„Projekt připomíná, jakým způsobem vznikala většina dnešních muzeí, která zakládali vesměs vášniví sběratelé a mecenáši. Ti své poklady věnovali nějaké instituci nebo zřizovali muzea vlastní,“ popisuje hlavní myšlenku akce jedna z jejích organizátorek Dagmar Šubrtová s tím, že má být zaměřena hlavně na Kladno a jeho blízké okolí.

Tématu kladenských sběratelů se částečně věnovalo jarní číslo kulturní revue Kladno Záporno – a cyklus Vášnivé sběratelství tak na ně volně navazuje. „V Kladně v současnosti žije řada sběratelů, o nichž širší veřejnost pořádně neví. Určitě to je jen přímá návaznost na zavření dolů a Poldovky, každý chtěl mít doma malou vzpomínku, někdo si své vzpomínky rozšířil do malé sbírky. Své poklady však sběratelé často uchovávají doma v kůlně nebo v garáži a ostatním lidem je neukazují,“ říká Šubrtová. Sběratelství je totiž také – a možná především – činností intimní.

Jednu takovou „kůlnovou sbírku“ zpřístupnil už počátkem srpna Hornický skanzen Mayrau svou výstavou Stará kola – sbírka železná. Z větší části jde o soukromou kolekci kladenského knihovníka Jakuba Pavlíka, doplněnou o několik dalších exponátů. Nejstarší kolo z roku 1880 zapůjčilo z depozitáře Sládečkovo vlastivědné muzeum, jinak jsou tu zastoupena především kola vyrobená po roce 1940. Jakub Pavlík přitom většinu svých kol běžně používá a nijak zvlášť ani neusiluje o to, aby zůstala zachována v originální podobě. Právě tím se často přístup „amatérských“ sběratelů liší od profesionálních muzeí – a právě v tom je něco ze sběratelské romantiky.

Ve skanzenu Mayrau najde útočiště i druhá část projektu. Od 5. září přibude další výstava, která se na fenomén sběratelství podívá z úplně jiného úhlu. Představí totiž tvorbu umělců, pro něž se sbírání, hromadění a třídění různých věcí stalo jedním principů umělecké činnosti. Vystavovat budou například známý grafik Michal Cihlář, autorka unikátní sbírky s názvem Národní muzeum PET láhví Veronika Richterová, Jaroslav Kučera, Věra Nováková, Veronika Hilská a další. Součástí výstavy budou fotografie, kresby, šperky a řada zajímavých sbírkových předmětů.

V rámci celého projektu, který podpořilo vedle Středočeského kraje také ministerstvo kultury, by měly vzniknout také dvě knižní publikace. Na jaro příštího roku se chystá kniha rozhovorů s bývalými pracovníky kladenských dolů, jež průběžně sbírá bývalá pracovnice Hornického skanzenu Mayrau Renáta Malá. Své životní zkušenosti v ní popisují například strojnice z dolu Schoeller nebo poslední kladenský koňák. Připravuje se také kniha o mecenáši, sběrateli a zakladateli Poldiny huti Karlu Wittgensteinovi, jejímž autorem je historik Jiří Kovařík.

Psáno pro Kamelot.