Autor

1. října 2010

Konečné rozhodnutí o Centralu se odkládá

Veřejné projednání přineslo nečekaný zvrat

Více než rok a půl trvající řízení o výstavbě obchodního komplexu Central Kladno uprostřed města se blíží k rozuzlení. Ve středu 22. září měli občané možnost se k projektu vyjádřit v rámci veřejného projednání a zdálo se, že to bude jejich poslední šance na záměru ještě něco změnit. Kvůli procesní chybě se však projednání uskuteční ještě jednou.


Do velkého sálu Fakulty biomedicínského inženýrství na Sítné přišlo na sedm desítek lidí a atmosféra byla od počátku napjatá. Občanské sdružení PRO KLADNO, hlavní odpůrce projektu, hned v úvodu napadlo samotný průběh schvalování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V posudku dokumentace stavby, který měl být pro úředníky výchozím materiálem pro jejich konečné stanovisko, totiž nebyly zařazeny připomínky sdružení k přepracované dokumentaci obchodního centra.

„Došlo v podstatě k porušení zákona o EIA,“ zdůraznil místopředseda sdružení PRO KLADNO Petr Kratochvíl. Vyjádření na krajský úřad doručili zástupci sdružení osobně v zákonné lhůtě, což dokazuje kopie potvrzená z podatelny. Navíc podobný problém nastal i v případě vyjádření Středočeské vědecké knihovny. Zástupci krajského úřadu přiznali svou chybu a omluvili se za ni, nicméně právě toto nedopatření je nakonec vedlo k poměrně nestandardnímu kroku – svolat veřejnost nad problematiku Centralu ještě jednou.

Na jednání, jež místy připomínalo právní bitvu a jež se protáhlo do dlouhých večerních hodin, padla ještě jedna klíčová informace. Kladenský primátor Dan Jiránek se zmínil o dohodě města s investorem Centralu, společností Crestyl, na kompenzacích ve výši 4,5 milionu korun, jež půjdou na náhradu parkovacích míst, výsadbu zeleně nebo stavbu dětských hřišť. Investor by se podle slov primátora měl zavázat veřejným příslibem, který je v případě nedodržení možné právně vymáhat.


Dlouhá EIA
Prvotní dokumentaci Centralu vrátil letos v lednu kraj k doplnění. Úředníci sepsali přes třicítku bodů, k nimž se měl investor blíže vyjádřit. „Zmenšili jsme počet parkovacích míst, tím dojde i ke zmenšení zátěže na životní prostředí. Také bylo upraveno konstrukční řešení fasády, bude využita zvuk pohlcující fasáda, která přinese další snížení hlukové zátěže pro okolní domy,“ vypočítává nejdůležitější změny v dokumentaci Radim Sayed, ředitel projektů společnosti Crestyl.

Rozšířený dokument přes léto prošel pověřený posuzovatel, který měl rozhodnout, zda investor požadavky kraje splnil či ne. Jeho návrh stanoviska vyznívá pro Central pozitivně. Na zářijovém veřejném projednání pak krajští úředníci rozhodli, že posudek je třeba dále upravit a doplnit o argumenty, které na projednání padly.

Stojí za to stručně zopakovat, o co vlastně v případě Centralu jde. Komplex by měl vyrůst na ploše velké skoro 2,7 hektaru, z toho zhruba dvě třetiny budou zastavěny. Investor slibuje 80 pracovních míst na zajištění provozu, dalších 300–500 lidí podle něj najde místo ve službách. Obyvatele by do centra měly lákat nejen desítky obchodů, ale i restaurace, multikino a další služby.

Od počátku přitom panují pochybnosti o potřebě takového projektu, diskutuje se o tom, jak se změní tvář města, co bude stavba znamenat pro lidi žijící v její blízkosti i o možných negativních důsledcích pro nedalekou hlavní třídu. Druhá etapa celého záměru navíc není v souladu s platným územním plánem Kladna.

Proti stavbě se postavila již čtyři občanská sdružení a připomínky občanů dokázaly celý proces schvalování o měsíce protáhnout – původně už se teď mělo stavět. „Vadí nám řada nesrovnalostí v dostupných dokumentech i sama logika změn, které investor udělal. Hygienické limity splňuje Central díky tomu, že se snížila kapacita parkovišť. Podle investora tím klesne i návštěvnost centra a dopravní zátěž, to je ale dost podivný argument,“ vypočítává Jan Mourek ze sdružení PRO KLADNO.

Co se teď bude dít dál? Posuzovatel dokumentace zahrne do svého posudku opomenuté připomínky a závěry z veřejného projednání. K doplněnému posudku se bude moci kdokoli vyjádřit, poté se stanoví datum nového veřejného projednání. Konečné stanovisko bude na krajských úřednících – projekt buď zamítnou, nebo odsouhlasí s podmínkami, které musí investor splnit. Následně může Crestyl zažádat na kladenském magistrátu o územní rozhodnutí a stavební povolení – a do toho může do jisté míry promluvit výsledek komunálních voleb.

Psáno pro Kamelot.

Žádné komentáře: