Autor

6. listopadu 2010

Kam se poděl rozum?

Rozhodnutí o Váňově kameni ukazuje, jak se v Kladně rozhoduje o veřejném prostoru


Stačil jeden dopis a jedno zasedání městské rady a Váňův kámen před kladenským gymnáziem, nejvýznamnější památka připomínající hornickou historii Kladna, doznal zásadní změny. Zmizel z něj údajně ideologicky zabarvený nápis „Práci čest!“ – a nezůstane jen u toho.Kdo by čekal, že se kolem takto zásadní záležitosti, která se dotýká nejen samotného města, ale i historické paměti celé země, povede širší diskuse, mýlí se. Rozhodnutí města je tak především jasným signálem, že demokratické hodnoty – především společenský konsenzus vyplývající z široké diskuse –, se u nás ani dvacet let po pádu režimu jedné strany moc nenosí.

Návrh na úpravu památníku podali místní Mladí demokraté, občanské sdružení liberálně a konzervativně (jejich vlastní formulace) orientovaných mladých lidí „s aktivním přístupem k životu“. V návrhu tehdejší místopředseda sdružení Tomáš Techman (v září se stal předsedou), jinak student čtvrtého ročníku Gymnázia Kladno, mimo jiné píše:

„Pokládáme za nevhodné, že dvacet let po pádu komunistické totality, stojí stále na tomto místě pomník zneužitý minulým režimem, který neprávem změnil kámen původně věnovaný kladenské hornické tradici ve skulpturu připomínající rok 1948, jenž jako občané demokratického státu považujeme za jeden z nejtragičtějších roků naší historie. Upozorňujeme, že nežádáme o jakousi násilnou změnu smyslu tohoto památníku, ale upravení historických nepřesností a odstranění komunistické propagandy z Váňova kamene, který byl položen roku 1854 v původní kladenské sluji, za účelem oslavy kladenského hornictví, díky kterému se naše město stalo jedním z center českého průmyslu.“
(chyby v interpunkci jsou přejaty z originálu, zvýraznění RH)

Na základě tohoto argumentu pak Mladí demokraté požadují záměnu letopočtů 1848 a 1948 za 1854 (rok původního odhalení památníku) a 1954 (rok tak nějak do počtu). Stávající nápis „čest práci“ (doslovně převzato: ve skutečnosti byl na památníku nápis „Práci čest!“) by měl nahradit neutrální „Váňův kámen“.

Nechci se pouštět do polemiky o výkladu historie a chápání hesla „Práci čest!“, které ve svém původním významu nemá pražádný ideologický podtext (zdravili se jím dělníci Baťových závodů). Osobně vnímám interpretaci Mladých demokratů za scestnou a účelovou. Odhlédneme-li od skutečnosti, že Mladí demokraté ani netuší, kde že se pověstné kladenské uhlí vlastně těžilo (sloje, nikoli sluje), chybí jejich argumentaci pochopení pro dobový kontext vzniku památníku.

Jako každé umělecké dílo, je i sousoší dvou dělníků tvůrčím a integrálním výrazem svého autora (v tomto případě Ladislava Nováka) a odrazem doby. Nese si s sebou určité významy, které můžeme s odstupem času zařadit do nového kontextu a nově vyložit, nebo je můžeme popřít. Naše demokracie od svých počátků usilovala především o první cestu, cestu vysvětlování, jež dává možnost minulost pochopit a poučit se z ní. Rozhodnutí kladenských radních o Váňově kameni je cestou druhou a ani „pamětní deska, vysvětlující historii pomníku“, kterou rovněž mladí demokraté požadují, na aktu popření nic nemění. Jako by nebylo možné instalovat desku bez zásahu do podoby památníku.

Návrh Mladých demokratů je však v zásadě podružný. Zarážející je především přístup města, které ještě před volbami promptně celou věc vyřešilo ve smyslu návrhu – aniž by veřejnost měla možnost o ní diskutovat. Vše je už ve fázi, kdy lze vývoj asi jen těžko zvrátit, a Váňovu kameni tak zřejmě do životopisu přibude další nepříliš lichotivá položka; tentokrát bude výrazem současné politické kultury. Přímočarý postup města při takto zásadním zásahu je ukázkou arogance, s níž mnozí politici přistupují k veřejnému prostoru – spíše než jako jeho správci se chovají jako jeho majitelé.

„Bereme otevření této otázky za zkoušku toho, jak se v našem městě dokážeme vyrovnat s naší historií i fungování komunikace s vedením města,“
píšou Mladí demokraté v závěru své žádosti. Vedení města se v jejich případě ukázalo jako mimořádně pružné a aktivní – nezbývá než pevně věřit, že pozice předsedy (Tomáš Techman) a místopředsedy (Robin Tesárek) Mladých demokratů na kandidátní listině ODS v nedávných komunálních volbách neměla na rozhodnutí žádný vliv. Demokratický přístup ovšem vyžaduje, aby stejně dobrá komunikace probíhala i mezi dalšími složkami veřejnosti, což se nestalo.

Městští radní tak předvádějí nejen podivuhodné nepochopení pro minulost svého města, ale i pro slušné chování a hodnoty vyspělé demokracie.

P. S. Umělec Martin Zet navrhl, že dochází-li už k manipulaci s památníkem, měl by nový nápis na něm znít „Zdař Bůh!“, což je podle mě vynikající nápad. Vyvstává však otázka, zda by se s tak ideologickým sloganem smířili Mladí demokraté.

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Soudruzi Mladí demokraté, by si třeba mohli prostudovat Baťův životopis. Pod transparentem: "Čest práci!", chodil v čele prvomájového průvodu se svými dělníky. A i za nejtužší rudé vlády, se na dolech zdravilo:" Zdařbůh!"

Anonymní řekl(a)...

Znám osobně jak Vojtěcha Munzara, tak Tomáše Techmana a nepřekvapuje mne, že je nápis práci čest popuzoval. Práce jim totiž moc nevoní.

Anonymní řekl(a)...

Tvrdí se, že země která nezná svojí historii, je nucena si jí zopakovat. Když si budeme likvidovat pomníky které nám připomínají dobu socialismu, tak se taky může lehce stát, že na ní zapomeneme a jednou se nám ta doba zopakuje. Slovo pomník je slovo "příbuzné" slovu "vzpomenout" a vzhledem k tomu, že máme demokracii (mimo jiné propagovanou snad i Mladými Demokraty), tak by nikdo nikomu neměl bránit vzpomínat na socialismus, ať už v dobrém nebo ve zlém. To všechno samozřejmě platí v případě, že by onen pomník v parku před školou nějak výrazně evokoval levicový politický směr, což se ale podle mě nedělo. Mě osobně pomník vždy ukazoval jak vypadalo hornictví v roce 1848, jak v roce 1948 a to, že uhlí v Kladenské oblasti bylo objeveno jakýmsi panem Váňou. Zkřížená kladívka nejsou rozhodně nijak závadná, jsou dokonce součástí erbu města Kladna, přesto byly i kladívka odstraněna. Samotný nápis "Práci čest" by sice někomu mohl připomínat socialistický pozdrav, ovšem při hlubším zamyšlení každému inteligentnímu člověku musí dojít, že práce je činnost, která nám lidem zajišťuje obživu už několik tisíc let. Většina lidí na světě neshledává na práci nic špatného nebo ostudného, proto nevidím důvod proč práci jako takovou nectít. Možná někdo, kdo nikdy v životě pořádně nepracoval (tím spíše nepracoval tak tvrdě a v obtížných podmínkách jako Kladenští horníci), má na věc jiný názor, jenže v tomto případě jde vlastně jen o názor pár lidí z MD a městského zastupitelstva. Škoda že se na názor na sousoší z roku 1952 (soudě podle popisku na podstavci sochy "mladšího" horníka) neptal nikdo ani studentů, ani profesorů z Gymnázia Kladno, ani ostatních obyvatel města. Tímhle krokem pro mě kladenská ODS a speciálně pan Munzar dost poklesli.

Anonymní řekl(a)...

Pokud jsou demokraté, tak by především měli demokraticky jednat. A nepoužívat totalitní praktiky

Anonymní řekl(a)...

Osobně se nemyslím, že bychom si měli připomínat nedávnou historii tím, že si budeme uchovávat na veřejných místech její neblahé artefakty. Kamenem úrazu tohoto pomíku byla revoluční data (1848 a 1948), která s kladenským hornictvím nikterak nesouvisejí. Myslím, že nám může být jasné, že to druhé datum bylo vybráno k oslavě komunistické totality, zatímco to první je tam jaksi do počtu (100 let rozdíl je holt pěkné číslo).
Mladí demokraté rozhodně nic nedemokratického neudělali. Občanská iniciativa je všude na západ od nás naprosto běžná záležitost.

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych Vás jménem Mladých demokratů pozvat na neformální besedu, která se uskuteční tento čtvrtek od 18:30 v salónku Zanzibaru Kladno. Doufám, že se zúčastní jak autor článku, tak i diskutující.
Jsem si jistý, že na besedě ubude urážek a přibude věcných argumentů, bude tudíž přínosem pro obě strany.

S pozdravem

Tomáš Techman

Anonymní řekl(a)...

Dovolím si připojit svůj postřeh k dané věci. Otázka úpravy sousoší byla především konzultována s kladenskými historiky, na stejné téma je pořádána veřejná debata, které se může zúčastnit každý. K umělému odlišování sousloví „čest práci“ a „ práci čest“ uvádím následující citaci z Wikipedie:
„Čest práci je druh pozdravu který byl hojně využíván v dobách reálně socialistického Československa mezi všemi vrstvami společnosti….. Pozdrav se postupně rozšířil, zlidověl a následně byl převzat komunisty jako hlavní pozdrav pracujících.V některých případech byl pozdrav doplněn a zněl Čest práci soudruzi, či se používal jen Práci čest nebo zkráceně Čest.“
Dle mého názoru pozdrav sám o sobě asociuje dobu před listopadem 1989 a předpokládám, že většina lidí si jej s touto érou spojuje. Považuji jej za jeden ze symbolů komunistického režimu, jeden z atributů doby, který lze těžko vykládat jinak.

Anonymní řekl(a)...

Zásadní problm wikipedie je ten, že do ní může každý vložit co mu zlíbí a nemusí nic dokládat, proto její informační hodnotu nepovažuji za tak významnou. Nevidím jediný důvod, proč by se památník měl jakkoliv měnit. Vypovídé o své době se vším všudy a zapomínat své dějiny je nesmysl.
Rád se ve čtvrtek dostavím na diskuzi, jestliže mi to práce a čest dovolí.
Vítězslav Horák

jirka76 řekl(a)...

kazdy dela to, na co staci