Autor

11. listopadu 2010

Několik upřesnění k dění kolem Váňova kamene

Včera jsem měl možnost hovořit o Váňově kameni s kladenským primátorem Danem Jiránkem, který mi osvětlil některé kroky města.

Předně jsem rád, že můj text z 6. listopadu rozvířil debaty a upozornil na celý problém, jakkoli jej s odstupem času vnímám jako možná zbytečně ironický. Primátor Jiránek se podivoval nad tím, že když zářijové rozhodnutí rady o památníku proběhlo tiskem, nezaznamenal žádnou reakci (současné dění je podle něj pozitivní minimálně v tom, že si řada lidí vůbec uvědomila, že ve městě nějaký podobný památník stojí).

Zřejmě by se vedle mě našlo ještě dost lidí, které v září informace v tisku z nějakého důvodu minuly. Chtěl bych ale zdůraznit, že v principu by to na věci až tolik nezměnilo. Rada už tehdy tak jako tak o památníku rozhodla a širší veřejnou diskusi (ani třeba s Klubem přátel hornických tradic, který by podle mě měl mít možnost se na debatě podílet) město neiniciovalo.

Smutné je, že na způsob, jakým se celá kauza vyvinula, hřeší velkou měrou i Mladí demokraté. V celém sporu jsou totiž víceméně nevinně, neboť svůj návrh podali legitimní cestou. Čímž neříkám, že s nimi souhlasím, ale to je snad z mých dřívějších příspěvků zřejmé. Ostatně v tom, zda do památníku zasahovat či nezasahovat, jsem se neshodl ani s primátorem Jiránkem.

Nová podoba Váňova kamene ještě není definitivně jasná. Nicméně místo dvou letopočtů (1848 a 1948) by se na podstavci měly objevit letopočty tři – rok 1846, tedy rok Váňova objevu mocné uhelné sloje, rok 1854, kdy byl prvně instalován Váňův kámen a rok 1954, kdy byl kámen přemístěn na dnešní místo. Místo nápisu "Práci čest!" se zřejmě (na rozdíl od prvotního návrhu Mladých demokratů) objeví často zmiňované "Zdař Bůh!". Ještě jednou však zdůrazňuji, že nemusí jít o konečný stav.

Informační deska před památníkem by měla nést následující text:

***
Váňův kámen


K připomenutí nálezu mohutné uhelné sloje, objevené geologem Janem Váňou 1. listopadu 1846 na katastru dnešního Kladna v blízkosti Dříně, jímž se začala psát bohatá historie průmyslové těžby uhlí na Kladensku.


Na památku této události nechal nálezce 24. dubna 1854 umístit u tehdejšího dolu Kateřina Josefa v Kročehlavech velký buližníkový čtyřtunový kámen.


Ten byl pak již ve zmenšené formě 30. dubna 1954 instalován na podstavec v parku u gymnázia společně s bronzovým sousoším – pomníkem hornictví, dílem akademického sochaře Ladislava Nováka z Motyčína.


Statutární město Kladno si nesmírně váží práce hornických generací.
***

Závěrem ještě jedna věc, která by podle mě neměla zůstat nepovšimnuta. Místopředseda Mladých demokratů Robin Tesárek vydal veřejné stanovisko, v němž shrnuje svou roli v celé kauze. Jelikož text je poměrně dlouhý, cituji z něj jen část, jež se bezprostředně týká i mne.

Celá aféra kolem Váňova kamene je z mého pohledu opravdu nešťastná a politováníhodná záležitost, v níž ovšem velkou roli (troufnu si říci zásadní) hrají i takové prvky jako jsou emoce, osobní křivdy, vyřizování si účtů, zaslepenost, předsudky, nedůvěra a neinformovanost.
Já osobně jsem se do této kauzy dostal tak trochu nevinně. Nechci se však tímto zbavovat odpovědnosti a házet tento horký brambor jiným do rukou a proto vše patřičně následně vysvětlím.
O dlouhodobé snaze části našich členů (míním tím členy organizace Mladých demokratů Kladno) upravit předmětný pomník jsem samozřejmě věděl. Jedná se především o studenty kladenského gymnázia, jimž je památník (respektive údaje na jeho podstavci – nikoliv tedy památník samotný a to zdůrazňuji) trnem v oku již delší dobu. Avšak v době, kdy začali v této věci skutečně jednat jsem byl natolik vytížen svými studijními a jinými povinnostmi (mimo jiné příprava na maturitní zkoušku, maturita samotná, přijímací řízení na vysokou školu atd.), že jsem stál zcela mimo dění v našem klubu MD a tyto věci šly takříkajíc kolem mě. To, že napsali a zaslali onen dopis, v němž navrhují magistrátu města Kladna provést nějaké změny Váňova kamene a konají jiné kroky jsem vůbec nevěděl.
Dopis o němž se v článku na svém blogu (http://isotomasaltans.blogspot.com/2010/11/kamse- podel-rozum.html) zmiňuje pan Hájek, jsem nikdy neviděl, ani se mi doposud nedostal do rukou. Nemohu se ani vyjádřit k reakci magistrátu na tento podnět a logicky už vůbec k rozhodnutí rady města. Předpokládám však, že rada statutárního města Kladna je orgán, který svá rozhodnutí pečlivě zváží a na základě materiálů předložených kompetentními odborníky nebo na základě porady s nimi, seriozně rozhodne demokratickou a legální cestou, tedy většinou hlasů radních. A je také samozřejmě připraven za tato svá rozhodnutí nést i případnou odpovědnost.
Je smutné, že mě pan Hájek (aniž by mne před tím jakkoliv kontaktoval a o této věci si se mnou promluvil) na svém blogu do celé záležitosti zahrnul a nepřímo mi přisoudil roli, jakéhosi prostředníka-lobbisty, který jakožto místopředseda kladenského klubu Mladých demokratů a zároveň člen Občanské demokratické strany měl tomuto záměru nějak pomoci. Toto je naprostý nesmysl a jsem nucen se vůči tomuto tvrzení co nejdůrazněji ohradit. Jak jsem již psal výše a nyní to zdůrazňuji, nebyl jsem o počínání svých kolegů z MD jakkoliv spraven a má pozice v ODS v žádném případě není zdaleka tak silná, abych (i kdybych sebevíce chtěl) mohl jakkoliv cokoliv ovlivňovat natož pak rozhodování rady. Totéž ovšem platí i o v článku zmíněném panu Tomáši Techmanovi byť vím, že je pod návrhem, který zaslal magistrátu podepsán.

(Vyjádření mi přeposlala Zuzana Vlčková, které tímto děkuji. Nicméně mě trochu mrzí, že se mi nedostalo přímo, přestože funkční kontakty na mě jsou snadno dostupné, mimo jiné i na blogu, který Robin Tesárek cituje. Za to, že jsem Robina Tesárka bez hlubší znalosti vnitřních poměrů v o. s. Mladí demokraté do kauzy zatáhl, se mu omlouvám. Chyby ale, jak vidno, děláme všichni.)

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Hájku,
dovolím si na tento Váš nejnovější článek reagovat takto veřejně, jelikož tuto svou odpoveď považuji za pokračování svého veřejného vyjádření. Děkuji Vám tímto za Vaši omluvu a zároveň se musím omluvit i já za to, že jsem své vyřejné stanovisko nezaslal i Vám. Je to samozřejmě má chyba, kterou mohu jen částečně ospravedlnit. Počítal jsem totiž s tím, že Vám mé vyjádření bude přeposláno paní Vlčkovou nebo paní Šubrtovou. Oběma těmto dámám jsem své stanovisko zasílal a vím, že jste v úzkém kontaktu. Dále jsem se nevím proč domníval (mylně), že Vás mám zařazeného mezi přátele na sociální síti Facebook, kde jsem své vyjádření již včera odpoledne zveřejnil. Ale to jsou chabé výmluvy a doufám, že napříště již bude komunikace mezi námi probíhat přímo. Omlouvám se. Jsem rád, že se celá kauza začíná ubírat směrem smysluplných diskusí a ne emočních výlevů, osočování a napadání. Tak by to mělo být. Na závěr bych rád řekl, že si velice vážím Vaší práce a Vašeho snažení přibližovat širší veřejnosti historii našeho města. Jak o mě zajisté víte, jsem kladenským patriotem a každé této snahy si velmi cením a vítám jí. Kladno je přeze všechny svoje negativa krásné a jistě zajímavé město a zaslouží si, aby jeho minulost byla popularizována a připomínána. To, že se lišíme v náhledu na některé skutečnosti ovšem neznamená, že bychom si měli házet klacky pod nohy, ba právě naopak. Od našeho předsedy jsem se dozvěděl, že bohužel nemůžete dorazit na diskusi, která se koná dnes večer. Asi víte, že naše organizace MD pořádá různé vzdělávací a osvětové akce (viz. mé veřejné vyjádření, z něhož citujete). Byl bych rád, kdybychom někdy v budoucnu mohli uspořádat besedu s Vámi, či spíše Vaši přednášku o kladenské minulosti na určité téma. Nechte si tento návrh projít hlavou. Z naší strany (ze strany MDček) to berte jako snahu ukázat a dokázat, že nejsme žádní fanatikové ani nic podobného a naším hlavním zájmem je být aktivní a prospěšní. A já osobně (a to jistě víte) podporuji veškeré snahy o propagaci našeho města, jeho osobností, významných míst atd. Myslím si, že by se podobná akce mohla setkat s pozitivním ohlasem v širší veřejnosti. Budu velmi potěšen, pokud na tuto nabídku kývnete!

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Robin Tesárek.

Anonymní řekl(a)...

Inu, celá kauza ohledně Váňova kamene je dle mě jeden velký omyl. Letopočty a nápis "Práci čest" byly na pomníku několik desítek let a až teď někomu vadí. Nedivil bych se (možná), kdyby to bylo krátce po revoluci a mnoho lidí by si spojovalo "Praci čest" s komunismem a nikoli s Baťou, budiž. Ale, že to děje až teď, 21 let po revoluci, a navíc s tím přišli lidé, kteří tu dobu ani nezažili, ani pořádně nevěděli, jak vůbec pozdrav "Práci čest" vznikl, a tento nápis je pouze pobuřoval. To mi přijde poněkud absurdní a snažit se trochu zviditelnit. Ale zase na jednu stranu, abych pouze nekritizoval, líbí se návrh, že by se na pomníku měl objevit nápis "Zdař Bůh" a ty důležité mezníky v životě Váňova kamena. To je zase hezký nápad. Přesto mi celá ta situace přijde taková neomalená či zbytečná.
Inu, co se dělat.

Jiří Suchomel
Dokumentarista Kladenských dolů