Autor

17. června 2011

Zázrak jménem komise Rady města Kladna (II.)

V jednom z předchozích příspěvků jsem se pokusil vysvětlit, k čemu jsou a co dělají komise městské rady. Nyní se pokusím aspoň částečně zodpovědět jednu zapeklitou otázku:


Kdo v komisích sedí?
Najít aktuální seznam členů komisí není až tak těžké. Jména ovšem o lidech, kteří mají vliv na rozdělení několika milionů veřejných prostředků, příliš neřeknou. Malou nápovědou může být nahlédnutí do kandidátních listin politických stran z loňských voleb – řada jmen se na nich skutečně objevuje.

Kompletní seznam členů základních organizací jednotlivých politických stran není možné získat, tím pádem nelze úplně zhodnotit politické rozvržení komisí. I tento soupis z kandidátních listin však leccos napoví. K jednotlivým členům jsem doplnil údaje, které u nich byly uvedeny na kandidátce, tedy údaje přes devět měsíců staré a možná v lecčems neaktuální! Přijdou mi ale užitečné.

Zcela aktuální jsou naopak v závorce doplňované informace o tom, jaké další funkce radní zastávají. To jsou věci, které kladenský městský web v podstatě neumožňuje propojit, přestože v jiných městech – třeba v Chebu – to je zcela přirozené (po kliknutí na jméno se zobrazí profil s výčtem zastávaných funkcí).

Nebývá tak docela zvykem, že občané nemají informace o tom, která politická strana konkrétní radní delegovala. Namátkou třeba v už zmiňovaném Chebu nebo v Pardubicích je to běžně dostupný údaj. Úplně vzorovým příkladem je Olomouc, kde zveřejňují dokonce i statut komisí a oblast jejich činnosti (zase nemají snadno dostupné kontakty na jednotlivé komise, zcela ideální zkrátka není nic).

V případě Kladna tedy zůstávají strany, které členy komisí rady jmenovaly, utajené. Bývá zvykem, že své členy do komisí deleguje také opozice. V Kladně je situace opět poněkud specifická, protože současná garnitura vytěsňuje zcela na okraj poměrně silnou stranu Volba pro Kladno (ve volbách roku 2010 získala 18 %). Mezi členy komisí městské rady se nevyskytuje nikdo, kdo by byl v posledních letech na kandidátce Volby pro Kladno (o tom, jak "dokonale" je Volba pro Kladno vytěsněna ze všech rozhodujících pozic ve městě, se zmíním někdy příště).

A tady už slibovaný seznam
Ještě jednou, pro jistotu – to, jaká strana členy komisí delegovala, odhaduji jen na základě kandidátek do posledních komunálních voleb. Tam, kde to není zřejmé, nic neuvádím. Někteří lidé uvedení na kandidátkách nejsou členy žádné politické strany (bez PP). Podrobnější údaje byly platné na podzim 2010, pocházejí z kandidátních listin stran. A asi poslední věc – myslím, že uvádět u členů komisí rady města politickou stranu, jež je nominovala, by mělo být samozřejmé.


Vysvětlivky: ZM = zastupitelstvo města Kladna, RM = Rada města Kladna; v závorce jsou uvedeny další funkce, které člen komise zastává


BYTOVÁ KOMISE RM
 • Vladimír Formánek – předseda komise
 • Miroslav Hrůnek – KSČM; 13. místo na kandidátce :: 27 let, zaměstnanec
 • Ing. Miloš Hyský
 • Ing. Václav Konfršt
 • Libor Minář
 • Jiří Nachtigal
 • Petr Piálek

SPORTOVNÍ KOMISE RM
 • Ivo Kyndl – předseda komise
 • Jan Kruliš – TOP 09; 1. místo na kandidátce :: bývalý hokejista (člen dozorčí rady městem zřizované společnosti SAMK)
 • František Kupec
 • Ing. Tomáš Meisner – ČSSD; 8. místo na kandidátce :: 28 let, podnikatel  (člen zastupitelstva; předseda finančního výboru ZM)
 • Marek Mencl – ODS; 23. místo na kandidátce :: 33 let, finanční pojišťovací makléř (člen kontrolního výboru ZM)
 • Petr Milata
 • Ing. Zdeněk Slepička (tajemník Magistrátu města Kladna )
 • David Starý – ODS; 7. místo na kandidátce :: 36 let, specialista IT (člen zastupitelstva; člen finančního výboru ZM; člen dozorčí rady společnosti TEPO, s. r. o.)
 • Ing. Karel Šíma – ČSSD; 24. místo na kandidátce :: 39 let, podnikatel (nový šéf odboru výstavby magistrátu)
 • Ivan Šulek – ČSSD; 9. místo na kandidátce :: 40 let, regionální manažer (člen dozorčí rady SAMK; člen finančního odboru ZM)
 • Antonín Švenkrt

KOMISE RM PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTU
 • Mgr. Eva Čermáková, předsedkyně – ODS; 15. místo na kandidátce :: 39 let, ředitelka VSFŠ, bez PP (členka dozorčí rady společnosti Správa bytového fondu Kladno)
 • PaedDr. Zuzana Holečková
 • Dana Nekvindová – ČSSD; 19. místo na kandidátce :: 58 let, důchodkyně
 • Ing. Simona Spurná – ČSSD; 11. místo na kandidátce :: 27 let, obchodní analytička  (členka podvýboru ZM pro bydlení)
 • Mgr. Jiří Stejskal
 • Mgr. Ivo Švajner – TOP 09; 6. místo na kandidátce
 • Václav Švenkrt – KSČM; 16. místo na kandidátce :: 60 let, zaměstnanec


KULTURNÍ KOMISE RM
 • Stanislav Muláček, předseda – ODS; 11. místo na kandidátce :: 48 let (člen Rady města Kladna, jednatel společnosti Dům kultury Kladno; člen zastupitelstva; člen finančního výboru ZM)
 • Jana Göringová
 • Lukáš Kajgr – odhadce nemovitostí
 • Daniel Ondřej – vedoucí tanečního sportovního klubu Admira Kladno
 • Radka Rohanová – ČSSD; 22. místo na kandidátce :: 26 let, prodavačka
 • Michal Strnad
 • Jana Weinfurterová – ČSSD; tajemnice OVV ČSSD (členka dozorčí rady společnosti Kultura pro Kladno)
KOMISE RM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Vladislav Jadwiszczok, předseda – ODS; 14. místo na kandidátce :: 52 let, živnostník 
 • Ing. Jiří Bureš
 • MUDr. Michal Hanuš – ODS; 20. místo na kandidátce :: 59 let, lékař
 • Zdeněk Chmelík
 • Jiří Landa – ČSSD; 13. místo na kandidátce :: 65 let, podnikatel (člen kontrolního výboru ZM)
 • Karel Neumann
 • RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. – TOP 09; 2. místo na kandidátce, pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR (zastupitel )
KOMISE RM PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVÍ

 • MUDr. Radek Poláček, předseda – ČSSD; 4. místo na kandidátce :: 31 let, lékař (člen Rady města Kladna; člena zastupitelstva; člen dozorčí rady společnosti SAMK)
 • Dominika Fričová
 • Ludmila HyskáODS; 17. místo na kandidátce :: 59 let, asistentka
 • Jarmila MalcováODS; 24. místo na kandidátce :: 32 let, asistentka
 • Eliška RusnákováČSSD; 30. místo na kandidátce :: 23 let, studentka
 • Aneta Růžičková, DiS.ČSSD; 17. místo na kandidátce :: 32 let, všeobecná sestra
 • Jaroslav SvobodaKSČM; 7. místo na kandidátce :: 31 let, zdravotní bratr
KOMISE RM PRO PRIVATIZACI BYTOVÉHO FONDU MĚSTA

 • Bohumír Štěpánek, předsedaČSSD; 20. místo na kandidátce :: 70 let, důchodce (člen dozorčí rady společnosti Správa bytového fondu Kladno)
 • Ing. Jan Beneš
 • Lenka HaspeklováODS; 30. místo na kandidátce :: 48 let, vedoucí pracovnice
 • Petr KostkaKSČM; 14. místo na kandidátce :: 36 let, technik (bez politické příslušnosti)
 • Radim KrálČSSD; 5. místo na kandidátce :: 46 let, manažer (člen zastupitelstva; vedoucí Domova pro seniory Kladno; člen dozorčí rady společnosti Správa bytového fondu Kladno)
 • JUDr. Jan Roth – ODS; 19. místo na kandidátce :: 29 let, advokát
 • Tomáš TechmanODS; 21. místo na kandidátce :: 18 let, student
KOMISE RM PRO DOPRAVU

 • Filip Jícha, předsedaODS 9. místo na kandidátce :: 40 let, manažer (člen Rady města Kladna, člen zastupitelstva; člen dozorčí rady společnosti TEPO, s. r. o.)
 • Ing. Jaroslav Kodet
 • Ing. Pavel KusákODS; 29. místo na kandidátce :: 48 let, pilot
 • Bc. Ludomír Landa
 • Vladimír PokornýKSČM; 11. místo na kandidátce :: 60 let, mistr
 • Karel Šanda
 • Miroslav ŠilhaČSSD; 27. místo na kandidátce :: 68 let, obchodník
KOMISE RM PRO RODINY S DĚTMI

 • MUDr. Petr Ullrych, předseda – TOP09; 3. místo na kandidátce, gynekolog (zastupitel města Kladna)
 • Eva Češpivová
 • MUDr. Jana Janečková
 • Ing. Erika Postolková
 • Miluše RolincováČSSD; 23. místo na kandidátce :: 34 let, asistentka senátora
 • RNDr. Olgert RumlerODS; 26. místo na kandidátce :: 60 let, podnikatel
 • Mgr. Lenka Vrchlavská (členka dozorčí rady společnosti Kultura pro Kladno)

Žádné komentáře: