Autor

9. srpna 2011

Polské střípky IV. :: JPII – národní modla

Henryk Sienkiewicz, Marie Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, Tadeusz Kościuszko, maršál Piłsudski nebo generál Sikorski. Na všechny své velké osobnosti jsou Poláci patřičně hrdí. Jen jednu ale skutečně zbožňují – někdejšího papeže Jana Pavla II.

Socha Jana Pavla II. na Wawelu, Krakov.

Ve městech stojí jeho sochy, jsou po něm pojmenovány hlavní ulice, na kostelích visí jeho podobizny, životopisy Jana Pavla II. plní výlohy polských knihkupectví. Téměř všude, kde papež někdy v minulosti byl, najdete fotografie a úryvky toho, co při té příležitosti řekl.

Mýtus Karola Wojtyły je pochopitelně nejsilnější v Krakově, kde studoval a později zastával různé duchovní funkce – až po krakovského arcibiskupa. Ve wawelské katedrále má Jan Pavel II. kapli, před níž se po celý den tísní desítky věřících. Krakovské muzeum druhé světové války nabízí samostatnou expozici o jeho odbojovém působení za nacistické poroby. Poblíž Krakova funguje centrum Jana Pavla II., které provozuje také mobilní muzeum Jana Pavla II., – a po papeži je pojmenováno i krakovské mezinárodní letiště.

Kostel s podobiznou Jana Pavla II., Varšava.

Svým způsobem je obliba prvního Slovana, který stanul v čele katolické církve, pochopitelná. Nejen vzhledem k množství lidí, kteří se v Polsku hlásí ke katolické církvi, ale také pro jeho vystupování proti nacistickému i komunistickému režimu. Jenže člověk má místy dojem, že už jde spíš o zvláštní druh posedlosti než oblibu.

Přidává tomu jistě i květnová beatifikace, kterou se Jan Pavel II. přiblížil prohlášení za svatého. Mimochodem beatifikace je snad jediným okamžikem, kdy padne řeč i na současného papeže Benedikta XVI. (Děkujeme Benediktu XVI. za beatifikaci Jana Pavla II.)


Z kanonizačního procesu si ovšem Poláci nic moc nedělali a nedělají. Se stavbou nových kostelů zasvěcených Janu Pavlovi II. začali dávno předtím, než mohli tušit, zda skutečně bude beatifikován (což je podle církevních regulí nutná podmínka pro zasvěcení kostela, oltáře, kaple či jiného místa). A přestože celý proces kanonizace stále běží, Poláci už o "svém papeži" otevřeně mluví jako o svatém. To rozhodování vatikánské Kongregaci pro svatořečení nezávidím.

Žádné komentáře: