Autor

26. prosince 2011

Nejistá budoucnost Malé galerie České spořitelny

V lednu do Kladna zavítá jeden z nejvýznamnějších světových fotografů Antonín Kratochvíl. Za běžných okolností by to byl důvod k oslavám, celkový dojem však narušuje jedna věc – jeho výstava totiž patrně uzavře dlouhou tradici zdejší Malé galerie České spořitelny. O samotné galerii vyjde text v lednovém čísle Kamelotu (upravená podoba následuje), na tomto místě bych rád připojil pár drobných úvah.


Předně musím přiznat, že sám jsem si k Malé galerii hledal vztah poměrně dlouho. Působila na mne dojmem do jisté míry uzavřeného prostoru, v němž se odehrává "elitní kultura", jejíž dveře jsou pootevřeny jen vyvolencům vybraného vkusu. Což je samozřejmě hloupost, protože podobný pocit nutně vyvolává jakákoli výstavní instituce, která se nepodbízí návštěvníkovi bezpohlavními výstavami typu "postavičky z Kukyho", ale klade na něj nekompromisní požadavky, čímž ho nutí k zamyšlení a činí jej "lepším" nebo aspoň "jiným". V tom osobně spatřuji smysl umění.


A právě v tom je význam Malé galerie. Nezáleží na tom, zda do ní ročně přijde deset tisíc lidí, nebo se návštěvníci počítají na stovky. Nezáleží na tom, jestli vystavovaná díla (v tomto případě fotografie) jsou návštěvníkům srozumitelná, naopak, ať odcházejí s palčivou otázkou po smyslu toho, co viděli. Důležité je, že existuje ona instituce, která nastavuje laťku toho, co sama pokládá za vkusné, hodné vystavení, zajímavé apod. Upozorňuje tak totiž na určité hodnoty a zavdává možnost k diskusi. Malá galerie České spořitelny má (měla?) tuhle laťku vždycky vysoko. Ti, kdo nad koncem galerie mávnou rukou s tím, že podobné instituce není škoda, když tam stejně nikdo nechodí, by se měli zamyslet nad tím, co se stane, když nastavená laťka zmizí.
***
foto: Jiří Hanke

Nejistá budoucnost Malé galerie České spořitelny

Po téměř pětatřicet let je díky svému vyhraněnému a kvalitnímu výstavnímu programu bezesporu nejzajímavějším výstavním prostorem v Kladně. V lednu do ní zavítá se svou retrospektivní výstavou jeden z nejvýznamnějších českých fotografů Antonín Kratochvíl. Nyní to nicméně vypadá, že dlouhá tradice Malé galerie České spořitelny touto výstavou skončí. Generální ředitelství České spořitelny mění svou sponzorskou strategii – a výstavy v kladenské pobočce do souboru podporovaných projektů nezapadají.


Malá galerie České spořitelny je neodmyslitelně spojena s kladenským fotografem Jiřím Hankem. Právě on ji v květnu 1977 založil a po celou dobu zajišťoval veškerý její provoz od sestavování programu po tisk a distribuci pozvánek. Především díky jeho mimořádnému entuziasmu se do Kladna dostávaly výrazné osobnosti českého výtvarného umění. Galerie nikdy nezískala pevné zázemí, její činnost byla do značné míry improvizovaná, na kvalitě dramaturgie to nicméně nebylo znát. Zažila i několikeré stěhování, vedení spořitelny ji však vždy podporovalo, a tak se mohla zrodit instituce, která se v prostředí české fotografie stala pojmem.


V době, kdy galerie vznikla, podobný prostor v Kladně chyběl. I díky tomu zde vystavovala řada výrazných výtvarníků své doby – Karel Souček, sestry Válovy, Olbram Zoubek, jeho syn Jasan a další. Jelikož šlo o podnikový prostor, nepodléhali vystavující umělci schvalovacímu procesu, a tak zde v 80. letech našla útočiště řada výtvarníků, kteří z politických důvodů nesměli vystavovat v Praze. Od roku 1988 se pak zaměřila výhradně na fotografii, tehdy vedle pražské Fotochemy a chebské Galerie 4 představovala jedinou takto profilovanou instituci u nás. Kvalitou svého programu ostatně dodnes snese srovnání se zavedenými galeriemi v Praze – vystavovaly tu přední osobnosti české fotografie od Karla Cudlína přes Danu Kyndrovou po Tona Stana či Ivana Pinkavu. „Patří k nejvýznamnějším síním specializovaným na fotografii (…) a promyšleností své koncepce předčí řadu institucí,“ napsal o ní například Michal Janata v Kritické příloze Revolver Revue z roku 2002.


Teď se však zdá, že po skoro 35 letech a 383 výstavách Malá galerie České spořitelny v Kladně skončí. Česká spořitelna kompletně mění strategii banky při posuzování sponzorovaných projektů. Podle nového konceptu mají podporované akce mít tři základní atributy – zážitek, užitek a vztah. „Já si myslím, že to vše galerie splňuje, ale samozřejmě nejsem ten, kdo o tom může rozhodnout,“ komentuje situaci kurátor Jiří Hanke. Vedení České spořitelny má názor opačný. Na tento rok už s Jiřím Hankem neuzavřelo dohodu o spolupráci a neuvolnilo finanční prostředky, z nichž galerie žila.


Kladenská pobočka by přitom stávající prostory galerijnímu provozu poskytovala dál. „Bez peněz to ale nejde. Byť jsou náklady na provoz v porovnání se zavedenými galeriemi malé, přece jen to něco stojí,“ říká Jiří Hanke. Proto se 17. listopadu obrátil na generálního ředitele České spořitelny s žádostí, aby rozhodnutí o podpoře galerie ještě zvážil. Dosud na něj nedostal odpověď.


Lednovou výstavu tak Jiří Hanke připravil už na vlastní náklady s tím, že pravděpodobně uzavře dlouhou galerijní historii. Do Kladna přitom s průřezem své fotografické tvorby Nekompromis zavítá fotograf světového formátu Antonín Kratochvíl. Zakladatel uznávané agentury VII Photo se proslavil svými dokumentárními snímky válečných konfliktů, genocidy ve Rwandě, obětí AIDS v Zimbabwe nebo situace utečenců v Bosně – třikrát obdržel prestižní novinářské ocenění World Press Photo. Vedle toho jsou známé jeho portréty celebrit, z nichž v Kladně budou k vidění Johnny Depp a David Bowie.


Od roku 1984 existuje v Malé galerii České spořitelny pozoruhodná tradice. Krátce po dokončení instalace fotografuje Jiří Hanke vystavujícího umělce s jeho dílem. Seskládány vedle sebe tvoří snímky nejen příběh jedné instituce, ale i obdivuhodného úsilí jednoho člověka. Uzavře tuto kroniku portrét Antonína Kratochvíla? Pokud ano, bude to citelná ztráta nejen pro kladenskou kulturu, ale i pro českou fotografii. Lepší tečku si však lze jen těžko představit.


Antonín Kratochvíl: Nekompromis, 5. 1.–31. 1. 2012 (vernisáž 4. 1. v 18:30)

1 komentář:

mutil řekl(a)...

Tak to je opravdu škoda.
Banky a spořitelny vč. ČS vydělávají na nesmyslných poplatcích, vydělávají z našich a na našich penězích, tak by se snad těch pár korun na provoz Malé galerie mohlo najít.