Autor

8. ledna 2012

Podprůhonu (snad) svítá na lepší časy

K tomuto textu z lednového Kamelotu snad jen jako doplnění odkaz na rozhovor Českého rozhlasu Region s primátorem Danem Jiránkem. Schůze zastupitelstva se pravděpodobně bude konat 31. ledna. A dotaci, o níž se v textu píše, Úřad regionální rady schválil.
***
Zprávy o celkové rekonstrukci kladenské čtvrti Podprůhon se v médiích objevují pravidelně už několik let. Doposud však zůstávalo jen u prohlášení na papíře, na životě jedné z nejstarších částí Kladna se nezměnilo nic. Neustálé odkládání prací a nesplněné sliby magistrátu vedly loni na jaře skupinu zdejších občanů k založení iniciativy Zachraňme nám Podprůhon!, která začala na problémy „kladenského betléma“ výrazně upozorňovat. Pohrozila dokonce bojkotem letošního ročníku tradiční open-air výstavy Kladenské dvorky. Nyní se zdá, že zástupci iniciativy a představitelé města dospěli ke shodě. Slibované rekonstrukce by měly začít letos v létě.
Na konci loňského listopadu se zástupci iniciativy sešli s primátorem Danem Jiránkem a uvolněným radním pro kulturu Milošem Vrchlavským, pod něhož spadá agenda Kladenských dvorků. „Dostali jsme garance v bodech, které jsme považovali za nejdůležitější a pro město reálně řešitelné,“ shrnuje za iniciativu Zachraňme nám Podprůhon! Vladimír Líba.


Posun nastal v otázce rekonstrukce komunikací a opěrných zdí. Na tento projekt již město získalo stavební povolení, chyběly ovšem finanční prostředky. Původní žádost o peníze z evropských fondů z května 2010 neprošla přes Úřad regionální rady. Loni v létě proto město podalo žádost přepracovanou, zda ji tentokrát Úřad regionální rady schválí, nebylo v době uzávěrky tohoto čísla Kamelotu jasné (zasedání Výboru regionální rady se mělo konat 21. prosince 2011).


Podařilo se nicméně vyřešit jeden z problémů, který schvalovací proces protahoval. Do komunikací, jichž se má rekonstrukce týkat, totiž částečně zasahují soukromé pozemky, na něž mají zástavní právo banky. Na takové úseky nelze dotaci žádat, odporuje to kritériím přidělování evropských peněz. „Překážku, týkající se zástavních práv, jsme v tuto chvíli s Úřadem regionální rady dořešili. Byla ale důvodem toho, že došlo k prodloužení administrace žádosti,“ říká mluvčí kladenského magistrátu Vilém Frček. Do rozhodnutí Úřadu regionální rady zatím nelze předjímat ani případné finanční pokrytí rekonstrukcí. „Předpokládáme, že město by mělo obdržet 85 % z celkových uznatelných nákladů,“ doplňuje Frček. Pokud vše půjde hladce, mohly by práce začít v letních měsících.
Bez ohledu na to, zda Kladno dotaci na rekonstrukci komunikací a opěrných zdí získá, měl by se kupředu posunout další dlouho slibovaný projekt – plynofikace. Ve větší části Podprůhonu jsou lidé odkázáni na lokální topeniště, což hlavně v zimních měsících zhoršuje zdejší ovzduší. Zastupitelstvo města schválilo loni v září úvěr na 250 milionů korun, z nějž větší část bude použita na výměnu oken v rozdělovských věžácích. Čtyřicetimilionová rezerva by však měla částečně pokrýt náklady na plynofikaci Podprůhonu a Vrapic. „Kromě plynofikace Podprůhonu, kterou bude realizovat město, se bude dělat také vodovod a kanalizace. Ty budou hradit jejich provozovatelé, takže na koordinaci prací to bude o to složitější,“ dodává Vilém Frček.


Posledním z problémů, které iniciativa Zachraňme nám Podprůhon! požaduje urychleně řešit, je dopravní dostupnost čtvrti. Ze silnice Pod Zámkem lze do ulice V. Burgra odbočit jen v jednom směru, což pro zdejší obyvatele často znamená najíždění zbytečných kilometrů centrem města. Primátor Dan Jiránek slíbil podprůhonským přezkoumání možnosti úpravy sporné křižovatky, ohledně průjezdnosti Podprůhonu je pak zpracovávána projektová dokumentace.
„Tato ujištění pana primátora Jiránka se shodují s hlavními body naší výzvy a naplňují nás optimismem, že se žalostný stav Podprůhonu změní k lepšímu,“ píše se v oficiálním prosincovém prohlášení iniciativy Zachraňme nám Podprůhon!. Rozhodující nicméně bude rozpočet na rok 2012, jehož podoba by měla být známa do konce ledna. „Požadujeme, aby v rozpočtu byla vyčleněna položka na rekonstrukci komunikací a opěrných zdí, kterou bude hradit město,“ říká Vladimír Líba. Pokud vše proběhne tak, jak zástupci města slíbili, nemělo by letošní jubilejní 30. ročník Kladenských dvorků nic ohrozit. „Přecházíme z fáze vyburcování do režimu bdělosti. Věříme, že je v zájmu všech, aby rekonstrukce skutečně začaly,“ doplňuje Líba.

Žádné komentáře: