Autor

5. listopadu 2014

5 důvodů, proč by komunisté neměli být v kladenské radě

Když necelé tři dny po volbách přišla vítězná Volba pro Kladno se zprávou, že dohodla koalici s ANO 2011 a KSČM, vyvolalo řadu emotivních reakcí. Patřím k těm, kdo by si teď za těch pár hlasů pro VpK (rozprostřel jsem 33 hlasů mezi různé subjekty) nejraději nafackovali. V předvečer ustavujícího zastupitelstva se ovšem zkusím od emocí oprostit a nadhodit pět důvodů, proč si myslím, že se mi tato forma koalice zdá poněkud nešťastná.

1. Politika má mít elementární zákony
Když se dnes odborníci zabývají tím, proč je fungování demokracie v postkomunistických zemích tak nějak podivné, poukazují na nechuť lidí se politikou zabývat. Důvodem je mimo jiné to, že politika vypadá jako handl, v němž nejde než o moc a veškeré zásady jdou stranou. Jakkoli to může znít pateticky, měli by politici
ctít aspoň nějaká základní pravidla. Třeba nelhat (nebo nemluvit vulgárně, ale to je jiný příběh). Volba pro Kladno před volbami jasně deklarovala, že spolupráci s KSČM vylučuje. Za pár hodin bylo všechno jinak. VpK tak od základů podkopala důvěryhodnost toho, co říká. Nejde jen o to, že zřejmě přišla o pár desítek voličů, ale hlavně o to, že stejně nedůvěryhodné už bude působit i všechno, co bude strana říkat v budoucnu. Podobné kroky navíc zvyšují skepsi obyvatel a jejich rezignaci. I když možná to je přesně to, o co Volfovi jde – nezájem obyvatel totiž politikům otevírá prostor.
z Facebooku VpK aneb "odvolávám, co jsem odvolal"

2. KSČM jako klíčový subjekt
Nejde jen o to, že KSČM bude v radě. U problémů, jež musí posvětit zastupitelstvo, bude dokonce klíčovým subjektem. Bez jejího souhlasu se ANO a VpK neobejdou. Z "dobrého opozičního partnera" (jak KSČM popsal Milan Volf) se tak velmi dobře může stát trojský kůň. Moc KSČM tak bude výrazně vyšší, než by odpovídalo volebnímu výsledku.

3. Spolupráce s krajem
S tím souvisí další věc. Město se neobejde bez úzké spolupráce se Středočeským krajem. Kraji patří veškeré hlavní silnice, kraj je zřizovatelem středních škol, do jeho působnosti spadá i řada institucí (muzeum, knihovna...). Ať je dnešní pohled na působení Petra Bendla jako středočeského hejtmana jakýkoli, právě jeho éra ukazuje, jak obrovský přínos dobré vazby s krajem mají. Hlavním pojítkem Kladna s vedením kraje v posledních dvou letech byla ČSSD; členové kladenské ČSSD se pohybovali v poměrně vysokých patrech krajské politiky, což napomáhalo tomu, aby kraj na investice do svého největšího města nezapomínal. Teď tato úloha zřejmě přejde na KSČM, která má ovšem na kraji mnohem slabší postavení. Nehledě na to, že v krajské politice mají sociální demokraté dobrý nástroj, jak házet kladenské koalici klacky pod nohy.

4. Silná opozice
Volfovo řešení má nakročeno k situaci, kdy vládní strany mají 19 hlasů, opozice 14, což není žádná hvězdná většina. Nehledě na to, že v opozičních lavicích zasednou nesmírně schopní politici, od nichž nelze čekat nečinnost. (A nelze se jim divit, pokud se rozhodnou pro stejně agresivní styl opoziční práce jako VpK.) To může vést k vyhrocenosti a politizaci komunálních témat – což je to poslední, o co voliči vyčerpaní půtkami v parlamentu stojí. Pokud se naplní pesimistický scénář a k vyhrocení skutečně dojde, vsadil bych se, že v příštích volbách bude účast pod 30 %.

5. Populismus
U ANO 2011 už populistická rétorika asi nikoho nepřekvapí. Způsob, jakým VpK odůvodnila vznik koalice s komunisty, si ovšem s Babišovým hnutím nezadá. I tady jsme se dočkali manichejské rétoriky s příměsí mesianismu. Strany nové koalice ve stručnosti říkají: "předchozí staré struktury vám nechaly zplundrované město, ale my se o ně postaráme". Podobné argumenty působí trochu úsměvně, protože Kladno rozhodně není spálená země a protože období Volfova předchozího primátorování ani zdaleka nebylo tak růžové, jak je nám dnes předkládáno (namátkou sporná investice do akvaparku). VpK si touto rétorikou možná do budoucna zadělává na velký problém. Jelikož upřednostnila "slabší" koaliční partnery, bude to především ona, kdo bude spojován s případnými neúspěchy následujících čtyř let (a ty zákonitě přijdou). Populistický způsob, jímž koalici obhajuje jako jedinou možnou, jí ovšem omezuje manipulační prostor pro kritiku svých partnerů. Leda že by předvedla další stoosmdesátistupňový obrat. Ale to jsme zpět u bodu jedna.

Žádné komentáře: